Yol ölçümü çeşitli sensörlerle çözülebilir. Endüktif lineer konum sensörleri, çığır açan bir ölçüm prensibine göre temassız ve aşınmasız çalışırlar: Konum, konumlandırma mıknatısı ile değil, salınan bir RLC devresi ile saptanmaktadır. Ürün portföyü, hidrolik silindirlerde konum izleme için manyetik doğrusal konum sensörlerini veya şamandıraları izlemek için enkoderler ve ek olarak ipli sensörleri içerir.

40 metreye kadar bir uzunlukta yol ölçümü, dijital ve analog arayüzler vasıtasıyla daha üst düzey bir kontrolöre son derece hassas ve dinamik bir şekilde aktarılır.

Daha fazla bilgi ve teklif almak için tıklayınız.